Användarvillkor / Условия использования

На русском — текст по ссылке / På ryska finns text under följande länk

Text in English may be found under this link

När du använder våra tjänster och webbplatser godkänner du att följa och vara bunden av följande villkor för användning, vilket tillsammans med vår integritetspolicy (https://www.minswedish.ru/integritetspolicy/) styr relationen mellan dig och SwedishAnyDay AB i förhållande till denna webbplats (minswedish.ru) samt övriga kurswebbplatser (underdomäner av course-minswedish.ru och själva webbsidan) och tjänster som är kopplade till MinSwedish.

Om du inte accepterar någon del av dessa villkor ska du inte använda våra webbplatser och tjänster.

Begreppet”oss” eller ”vi” avser SwedishAnyDay AB. Termen ”du” hänvisar till användaren eller betraktaren av våra webbplatser och tjänster.

För nyttjandet av minswedish.ru och course-minswedish.ru samt underliggande domäner gäller följande användarvillkor

Den här webbplatsen innehåller material som ägs av eller licensieras till oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, utbildningsmaterial, design, layout, utseende och grafik.

Otillåten användning av våra tjänster eller kopiering och plagiat kan ge upphov till ett yrkande om skadestånd.

Våra utbildningar och tjänster vänder sig till både privatpersoner och företagare samt personer i organisationer med behov av kunskap inom våra expertisområden. Du måste vara minst 18 år gammal för att teckna ett medlemskap (få ett konto på en av våra webbsidor och delta i kurser). Det inkluderar inte den öppna delen av webbplatsen som är öppen för alla.

Medlemskapet (kontot) är personligt och får ej delas eller överlåtas till någon annan. Om vi ser att ett medlemskap används på ett sätt som strider mot våra användarvillkor förbehåller vi oss rätten att omedelbart avsluta medlemskapet.

När du genomför köp godkänner du samtidigt användarvillkoren samt att du är ekonomiskt ansvarig för köpen som görs av dig eller någon som agerar på dina vägnar via webbplatsen.

Du får endast använda webbplatsen och tjänster för lagliga ändamål. Vi har nolltolerans på förolämpande, kränkande, rasistiska eller på annat sätt anstötliga kommentarer och inlägg.

Ansvarsbegränsning

Webbplatser minswedish.ru och course-minswedish.ru samt underliggande utbildningar och tjänster ägs och drivs av SwedishAnyDay AB.

Vi vill absolut se att du når framgång, men kan samtidigt inte ge dig några ekonomiska eller andra garantier. Vår plattform och tjänster förmedlar information om hur man lär sig svenska och andra eventuella ämnen och erbjuder utbildningsmaterial.

Du som mottagare och användare av informationen är själv ansvarig för sin framgång i inlärning av svenska språket och andra eventuella ämnen.

Förtydligande av ansvarsbegränsning

Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, men gör inga utfästelser eller ger några garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på webbplatsen eller information, produkter, tjänster eller tillhörande grafik som finns på webbplatsen för något ändamål. All tillit du placerar på sådan information är därför helt på egen risk.

Under inga omständigheter kommer SwedishAnyDay AB eller våra talespersoner hållas ansvariga för någon förlust eller skada inklusive, utan begränsning, indirekta eller efterföljande förlust eller skada, eller någon förlust eller skada som uppstår från förlust av data eller vinst till följd av, eller i samband med, användningen av denna webbplats och våra tjänster.

Genom denna webbplats kan du länkas till andra webbplatser som bortom vårt företags kontroll. Vi har ingen kontroll över karaktären, innehållet och tillgängligheten av dessa webbplatser. Införandet av eventuella länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöder de åsikter som uttryckts på dessa sajter.

Det kan förekomma länkar till andra webbplatser med produkter och tjänster som är sk. affiliatelänkar. Det innebär att om du väljer att handla på den hänvisade webbplatsen kan vi komma att få en ekonomisk ersättning i samband med köpet.

Din användning av denna webbplats och alla tvister som härrör från sådan användning av webbplatsen omfattas av lagarna i Sverige.

Alla ansträngningar görs för att hålla hemsidor och tjänster igång utan avbrott. Men vår verksamhet ansvarar inte för, och kommer inte att hållas ansvarig för, webbplatsen som för tillfället inte är tillgänglig på grund av tekniska problem bortom vår kontroll.

Vid frågor på användarvillkoren vänligen kontakta oss via info@minswedish.ru eller info@swedishanyday.com.

Uppdaterad: 5 juli 2023