Политика Cookies / Cookie Policy

På ryska/На русском:

Этот вебсайт использует cookies. Мы используем современные технологии для того, чтобы предоставлять пользователям этого вебсайта настолько хороший опыт взаимодействия с ним, насколько это возможно. Это включает также инструменты мониторинга и анализа, информация из которых обрабатывается нами и сервисами, которые мы используем, в соответствии с правилами GDPR.

Cookies — это небольшие текстовые файлы, которые могут использоваться вебсайтами, чтобы сделать взаимодействие с ними более эффективным.

Закон говорит о том, что можно сохранять cookies на Вашем собственном компьютере, если они очень важны для того, чтобы пользоваться вебсайтом или услугой. Для других целей требуется Ваше согласие. Этот вебсайт использует разные типы cookies. Определенные cookies собираются другими сервисами, которые показываются на наших вебсайтах. Когда Вы посещаете вебсайт в первый раз, информация о cookies показывается в низу экрана, где Вы получаете информацию об этом.

Вы можете когда угодно отозвать свое согласие через то, чтобы удалить Ваши cookies  в вашем браузере. Таким образом, вся информация одновременно пропадает. Найдите и посмотрите специфические инструкции и указания об этом, которые действуют для Вашего браузера.

På svenska:

Denna webbplats använder cookies. Vi använder modern teknik för att kunna leverera en så bra användarupplevelse som möjligt på denna webbplats. Det inkluderar även spårning och analys verktyg, vars information hanteras både oss och  3:e part i linje med GDPR.

Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv.

Lagen säger att man får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda webbplatsen eller tjänsten. För alla andra ändamål krävs ett medgivande. Denna webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies placeras ut av tredjepartstjänster som visas på våra sidor. När du besöker den första gången visas information längst ned på skärmen där du får information om detta.

Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att tömma dina cookies i din webbläsare så försvinner all information samtidigt. Hitta och kolla specifika instruktioner och anvisningar om detta som gäller för din webbläsare.

Uppdaterad: 5 juli 2023